VOORWAARDEN EN PRIVACY VAN DEZE WEBSITE

U moet minimaal 18 jaar zijn om u te mogen registreren op deze website of om gebruik te maken van deze website.

Het gebruik van deze site en/of haar inhoud is voor personen onder de 18 jaar verboden.

U mag geen foto's plaatsen waarop duidelijk zichtbaar is dat iemand jonger is dan 18 jaar.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig. De overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder de Website diensten (de 'Diensten') die aan u worden verstrekt door ons en is van toepassing op de volledige inhoud van deze website.

Door u te registreren op deze website, word u lid ("lid"), en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst (de 'Voorwaarden') voor zo lang als u lid blijft.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

1. INLEIDING

1.1 Door u toegang te verschaffen tot deze Website, wordt u geacht te hebben ingestemd met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord met deze voorwaarden kunt of wilt gaan, mag u geen gebruik maken van deze website.

1.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot deze Website, zoals een Internet service provider en apparatuur zoals een computer die nodig is om deze website te openen.

1.3 Deze website en zijn beheerders/eigenaren geven geen enkele garantie dat de website volledig veilig zal zijn, continu toegankelijk - zonder onderbreking of vertraging - en geheel vrij van fouten. Deze website en zijn beheerders/eigenaren aanvaren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken op de beveiliging, onderbrekingen of vertragingen of fouten, die u kunt ervaren op de website.

1.4 Toegang tot de Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van een systeemstoring, onderhoud, reparatie of om andere redenen.

1.5 Deze website en zijn beheerders/eigenaren behouden zich het recht applicaties te wijzigen of in te trekken, tijdelijk of permanent van de Website (of enig deel daarvan) met of zonder kennisgeving en is niet aansprakelijk voor u of een derde partij voor een wijziging of intrekking van applicaties op de Website.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ONZE RECHTEN

2.1 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment:

2.1.1 Wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden;

2.1.2 De website te wijzigen, met inbegrip van het verwijderen of stopzetten van enige inhoud of functies van de Website.

2.2. Eventuele wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht gaan met of zonder kennisgeving.
------------------------------------------------------------------------------------

3. REGISTRATIE

3.1 Om lid te worden moet u zich gratis registreren. Wanneer u zich gaat registreren, gaat u ermee akkoord om nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door ons registratie formulier en deze te onderhouden en te updaten wanneer er veranderingen zijn.
U stemt ermee in dat uw Registratiegegevens zo nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U erkent dat als uw registratiegegevens onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn in enig opzicht, wij het recht hebben om uw account te verwijderen van deze website.

3.2 Wanneer u zich registreert moet u tenminste 18 jaar oud zijn.
Door lid te worden, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent, omdat dit de minimum vereiste leeftijd is om lid te mogen worden van deze website.
Wij kunnen echter niet garanderen dat elk lid ten minste 18 jaar is, en in die gevallen aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, communicatie of ander gebruik of toegang van/tot de Website door personen onder de leeftijd van 18 jaar.

3.3 U of deze website en zijn beheerders/eigenaren kunnen uw lidmaatschap op elk gewenst moment en om welke reden dan ook gewoon beƫindigen.
Wanneer u deze voorwaarden niet naleeft behouden wij ons het recht voor om onmiddellijk uw lidmaatschap te beƫindigen en uw toegang tot de service stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

3.4 Uw lidmaatschap van deze dienst is voor u alleen en persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan dat anderen uw lidmaatschap gebruiken, en u kunt niet uw account overdragen aan een andere persoon.

3.5 Door u te registreren op deze website gaat u er automatisch mee akkoord en stemt u er mee in dat u van tijd tot tijd op het door u opgegeven e-mailadres berichten en nieuwsbrieven ontvangt van deze website.

Ook gaat u er tijdens uw registratie mee akkoord dat u notificaties op het door u opgegeven e-mailadres kunt ontvangen van deze website wanneer een ander lid:

1. U een bericht stuurt.
2. U toevoegt als vriend.
3. Een reactie op uw profiel heeft geplaatst.
4. U een geschenk of flirt heeft toegezonden.
5. U wil uitnodigen voor de chat


Wilt u geen notificaties of nieuwsbrieven op uw opgegeven e-mailadres ontvangen dan heeft u de mogelijkheid om dit in te stellen binnen uw account op deze website.
U bent hier dus ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor.
--------------------------------------------------------------------------------

4. GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD

4,1 Als onderdeel van het registratieproces wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Wij kunnen een gebruikersnaam weigeren die iemand anders imiteert of illegaal kan zijn, of kan worden beschermd door een handelsmerk of andere eigendomsrechten, of een gebruikersnaam die aanstootgevend is, of kan leiden tot verwarring.
U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat akkoord deze niet over te dragen of te verkopen aan derden.
Als u reden hebt om te geloven dat uw account niet langer veilig is, dient u snel uw wachtwoord wijzigen door het bijwerken van uw account informatie.
U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord en voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via uw account en voor het beperken van de toegang tot uw computer om onbevoegde toegang te voorkomen na de registratie.
---------------------------------------------------------------------------------

5. BETALING

5.1 Om contact te kunnen leggen met leden van deze website kunt u geheel gratis en kosteloos gebruik maken van de applicaties/functies die worden aangeboden door deze website.
---------------------------------------------------------------------------

6. ONLINE GEDRAG

6,1 Als lid, gaat u ermee akkoord dat:

6.1.1 U als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud of informatie die u publiceert of vertoond op deze website en verzendt aan andere leden.

6.1.2 U zult op deze website niet of aan andere leden of aan de beheerders, geen lasterlijk, onjuist, beledigend, obsceen, bedreigend, intimiderend, discriminerend of illegaal materiaal sturen of publiceren. Ook zult u geen materiaal dat inbreuk maakt of in strijd is met een andere partij de rechten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en de rechten op privacy en publiciteit publiceren op deze website of sturen aan andere leden of aan de beheerders.

6.1.3 U dient gebruik te maken van deze website op een manier die voldoet aan de bestaande wet en regelgeving.
U mag in uw profiel geen beledigende verwijzingen of beledigende taal of enige vertrouwelijke informatie van een derde persoon plaatsen, en u mag geen foto's van iemand anders plaatsen.
We behouden ons het recht voor, om fotos of afbeeldingen af te keuren die niet voldoen aan onze voorwaarden.
Verder gelden er volgende verbodsbepalingen:

(a) U mag geen contactgegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen, adresgegevens enz. in uw openbare profiel plaatsen. U mag uw contactgegevens enkel en alleen delen met andere gebruikers via ons berichtensysteem.

b) U mag niet "stalken" of anderszins anderen lastig te vallen;

(c) U mag zich niet bezig houden met reclame te maken van producten of diensten, en/of deze proberen te verkopen via onze website aan andere leden.

(d) Het is niet toegestaan of te impliceren dat enige verklaring uwerzijds wordt gesteund door ons, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(e) U mag geen persoonlijke informatie verzamelen van andere leden al dan niet voor commerciele doeleinden, zonder hun uitdrukkelijke toestemming;

(f) Het is niet toegestaan robots, spiders, sites zoekers, applicaties, of andere handmatige of automatische apparaten of processen te gebruiken, om de 'data', op enigerlei wijze te reproduceren of te omzeilen of de navigatiestructuur of presentatie van de website of de inhoud ervan;

(g) U mag geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken, of andere merkgebonden informatie versturen of verspreiden of reproduceren.
Dit mag op geen enkele manier zonder de voorafgaande toestemming van de betreffende eigenaar van de eigendomsrechten;

(h) Het is niet toegestaan enig auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van deze website te gebruiken/versturen/verspreiden;

(i) U mag niet de diensten van deze website of servers en netwerken van deze website verstoren of onderbreken;

(j) U mag geen e-mail of anderszins materiaal verzenden dat software virussen, of andere computer codes bevat;

(k) U mag geen ketting brieven, spam of ongewenste e-mail naar andere leden sturen;

(l) U mag van de oorspronkelijke gegevens van de website geen headers vervalsen of op andere wijze manipuleren;

(m) U mag zich niet voordoen als een andere persoon;

(n) U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere leden. Deze website behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen tussen u en andere leden te controleren;

(o) Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van gebruik van onze website.

(p) Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in uw communicatie met andere leden op deze website of in uw communicatie met deze leden via een ander medium. U alleen bent aansprakelijk en verantwoordelijk voor wat u op deze website doet of via een ander medium doet.
--------------------------------------------------------------------------

7. VRIJWARING DOOR/VAN DE LEDEN

7.1 U gaat ermee akkoord deze website en zijn beheerders/eigenaren schadeloos te stellen van alle kosten (inclusief juridische kosten) opgelopen door ons als gevolg van of in verband met uw schending van deze overeenkomst.
---------------------------------------------------------------------------

8. ONLINE INHOUD

8.1 In geen geval zal deze website en zijn beheerders/eigenaren verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van informatie of andere inhoud geplaatst op deze website.

8.2 Om deze site gratis te houden worden er advertenties getoond die afkomstig zijn van advertentienetwerken. De advertenties worden in de vorm van bijvoorbeeld tekstlinks, gesponsorde advertenties, banners of andere vormen van reclame op bepaalde plekken op de website weergegeven. Als u de koppelingen van de tekstlinks, gesponsorde advertenties, banners of andere vormen van reclame gebruikt, verlaat u deze website en doet u dit volledig op eigen risico. Deze website en zijn beheerders/eigenaren zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor tekstlinks, gesponsorde advertenties, banners of andere vormen van reclame die naar andere websites gaan.

-----------------------------------------------------------------------------

9. WAARSCHUWING - LEES:

9,1 Deze website en zijn beheerders/eigenaren behouden zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de materialen geplaatst op elk gebied van deze website te controleren.
Deze website en zijn beheerders/eigenaren hebben het recht maar niet de verplichting om dergelijk materiaal dat in strijd is met de wet of deze overeenkomst te verwijderen.
U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst, afbeeldingen en/of materialen die u plaatst in welk gedeelte van website dan ook (ook in uw prive e-mailberichten en de chat).
E-mails verzonden tussen u en andere leden die niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor het grote publiek zullen worden behandeld als prive door deze website en zijn beheerders/eigenaren.
----------------------------------------------------------------------------

10. EIGENDOMSRECHTEN

10.1 De Website, het ontwerp, de lay-out, look, uitstraling en afbeeldingen en alle benodigde software die gebruikt wordt in verband met de Diensten en de Website is het exclusieve eigendom van deze website en zijn beheerders/eigenaren.

10.2 Alle inhoud of informatie die u via de Website vind is beschermd door copyright, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten.
----------------------------------------------------------------------

11. INFORMATIE VERSTREKT DOOR HET LID

11.1 Wij respecteren uw persoonlijke informatie en zullen ons uiterste best doen uw gegevens te beschermen inzake de wet persoonsgegevensbescherming in Nederland.

11.2 De persoonlijke gegevens (waaronder gevoelige informatie) die u ons verstrekt, worden opgeslagen op de computer. U geeft ons toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het opbouwen van een profiel zoals interesses, voorkeuren en zoek patronen zodat u kunt deelnemen aan de diensten die deze website biedt.
----------------------------------------------------------------------

12. DISCLAIMER

12.1 Door u te registreren, en/of gebruik te maken van de website gaat u ermee akkoord dat op geen enkele manier deze website en zijn beheerders/eigenaren aansprakelijk kunnen worden gesteld of verantwoordelijk zullen zijn voor: inhoud die op de website aanwezig is, of weggelaten is of eventuele virussen of gebreken die kunnen worden geconstateerd op de Website.

12.2 Deze website en zijn beheerders/eigenaren zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt als gevolg van uw doen, of niet doen, of als gevolg van het lezen, kijken of luisteren naar materiaal, of een deel ervan, op de Website.

12.3 Deze website en zijn beheerders/eigenaren zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten (waaronder typefouten) of weglatingen, noch voor de resultaten verkregen uit het gebruik van de Website of de inhoud ervan.
Deze webstie en zijn beheerders/eigenaren BIEDEN DE DIENST EN DE SITE OP EEN "AS IS" (zoals ze zijn) EN GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, in de communicatie met deze website en zijn beheerders/eigenaren, OF ANDERS MET BETREKKING TOT DE SERVICE OF DE SITE.
Deze website en zijn beheerders/eigenaren WIJZEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.
Deze website en zijn beheerders/eigenaren zijn niet aansprakelijk voor, en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot, TELEFOON, INTERNET OF ANDERE SERVICE, DEKKING, BEREIK, OF ENIGE ONDERBREKING IN TELEFOON, INTERNET OF ANDERE SERVICE.

12.4 Materiaal op de Website kan gevoelig zijn voor beschadiging van gegevens, onderschepping en ongeautoriseerde wijzigingen waarvoor deze website en zijn beheerders/eigenaren geen enkele aansprakelijkheid aanvaren en niet verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden.
Deze website en zijn beheerders/eigenaren zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de aanwezigheid van eventuele computervirussen die zich in het materiaal op de website zouden kunnen bevinden.
Deze website en zijn beheerders/eigenaren aanvaren geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van computervirussen in enig materiaal op de Website.

12.5 Voor Reclame (inclusief tekstlinks, banners, advertenties en pop-ups) die getoond kan worden op de website zal deze website en zijn beheerders/eigenaren nooit aansprakelijk of verantwoordelijk voor zijn.

12.6 Deze website en zijn beheerders/eigenaren kunnen niet garanderen dat de Website compatibel zal zijn met alle hardware en software die gebruikt kunnen worden door u.
Deze website en zijn beheerders/eigenaren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, het gebruik van, of browsen, en/of bekijken van enig materiaal op de Website.

12.7 Indien uw gebruik van deze website of het materiaal op deze website resulteert in de noodzaak voor onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, bent u zelf verantwoordelijk voor alle kosten daarvan.

12.8 Zoekmachines
U begrijpt en gaat akkoord dat uw openbare profielgegevens zoals die op deze website wordt gepresenteerd kunnen worden weergegeven in de zoekresultaten van diverse zoekmachines.
Deze website en zijn beheerders/eigenaren zijn hier nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor.
-------------------------------------------------------------------------------

13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Deze website en zijn beheerders/eigenaren zijn NIET AANSPRAKELIJK voor enige indirecte of gevolgschade, schade of kosten (inclusief verlies van winst, handel of goodwill) INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR HET VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN PROGRAMMA'S, KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN OF SERVICE ONDERBREKINGEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIK MAKEN VAN DE SERVICE OF DE WEBSITE.

13.2 Bovendien wijst deze website en zijn beheerders/eigenaren elke aansprakelijkheid af, ongeacht de vorm van de actie, voor de handelingen of nalatigheden van andere Leden of gebruikers (inclusief onbevoegde gebruikers, of 'hackers') van deze website.

13.3 Deze website en zijn beheerders/eigenaren zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verzuim om de Diensten aan u te verlenen, indien veroorzaakt door een gebeurtenis met inbegrip van, stakingen, uitsluitingen en andere industriele geschillen, pech, storing aan systemen, storingen algemeen, storingen internet, storingen providers, toegang tot het netwerk, overstroming, brand, explosie, ongeval, natuurrampen.
-----------------------------------------------------------------------

14. KLACHTEN

14.1 Als u een klacht heeft over de Dienst of de Website , dient u contact op te nemen met ons via het contactformulier op de Website.
----------------------------------------------------------------------

15. PRIVACY

15.1 Deze website plaatst 'cookies' in de browser van de computer van een lid om diverse gegevens te onthouden van bijvoorbeeld de instellingen gemaakt door het lid wanneer het lid is aangemeld/ingelogd op de site. De cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.
Een cookie is een stukje data opgeslagen op de computer van de gebruiker gekoppeld aan informatie over de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies en third party cookies.

Functionele cookies:

Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om een website goed te kunnen laten werken en/of functioneren.
Zonder deze functionele cookies zal deze website dus niet goed functioneren.

Onderstaande functionele cookies worden gebruikt:

Cookie 1 naam: PHPSESSID, Duur van het cookie: Verloopt aan het einde van de sessie, Doel van het cookie: Dit cookie wordt tijdens een bezoek aan deze website in de browser van de computer van de bezoeker/gebruiker geplaatst om te onthouden of hij of zij wel of niet is ingelogd op deze website.
Cookie 2 naam: user_data, Duur van het cookie: 1 jaar, Doel van het cookie: Dit cookie onthoud bijvoorbeeld uw zoekopdrachten, activiteiten en instellingen wanneer u bent ingelogd op deze site.
Cookie 3 naam: cookieconsent_status, Duur van het cookie: 1 jaar, Doel van het cookie: Dit cookie zorgt er voor dat de melding over het gebruik van cookies niet meer verschijnt nadat u op "Oke, Prima!" heeft geklikt.

Third party cookies:

Third party cookies zijn afkomstig van derde partijen. In dit geval van advertentienetwerken eroadvertising en exoclick waarvan advertenties worden getoond op deze website. Op deze website worden deze cookies gebruikt om te meten hoe vaak een advertentie is getoond en wordt de klikfrequentie hiermee bijgehouden.

Onderstaande cookies worden daarvoor gebruikt:

Cookie 1 naam: uvid, Duur van het cookie: 1 jaar

Cookie 2 naam: _cfduid, Duur van het cookie: 1 jaar

Cookie 3 naam: _uvt, Duur van het cookie: onbeperkt

Cookie 4 naam: _ga, Duur van het cookie: 2 jaar

Cookie 5 naam: _gid, Duur van het cookie: 24 uur

Cookie 6 naam: impressions, Duur van het cookie: 24 uur

Cookies kunt u zelf toestaan of niet toestaan of verwijderen via uw webbrowser. Let op: Door de functionele cookies van deze website te verwijderen of uit te schakelen zal deze website niet meer goed functioneren en zult u niet meer kunnen inloggen enz. op de website.

- Klik hier om cookies te beheren in IE 11
- Klik hier om cookies te beheren in IE 10
- Klik hier om cookies te beheren in IE 9
- Klik hier om cookies te beheren in IE 8
- Klik hier om cookies te beheren in Chrome
- Klik hier om cookies te beheren in Chrome mobiel/tablet android
- Klik hier om cookies te beheren in Firefox
- Klik hier om cookies te beheren in Safari
- Klik hier om cookies te beheren in Safari voor iphone, ipad, ipod touch

15.2 Deze website en zijn beheerders/eigenaren zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen doorgeven tenzij het de wet vereist of dat bekendmaking van uw gegevens nodig is om onze eigen rechten te beschermen of voor gerechtelijke bevelen/procedures die betrekking op onze website hebben. De door u ingevulde gegevens tijdens het aanmaken of updaten van uw profiel zijn zichtbaar voor andere leden/gebruikers. Ook voor internetzoekmachines kunnen deze gegevens zichtbaar zijn. Deze website en zijn beheerders/eigenaren zijn niet aansprakelijk wat deze zoekmachines met uw gegevens doen omdat wij hier geen enkele invloed op hebben. Het is daarom verstandig om zo min mogelijk informatie in uw profiel te plaatsen die naar u te herleiden is. U mag de gegevens van andere gebruikers/leden nooit gebruiken voor doeleinden zoals spam, bedreigen, rasisme, handelingen die door de wet verboden zijn, ongewenst blijven lastig vallen enz

U bent zelf verantwoordelijk voor het veilig opbergen van uw wachtwoord, denk eraan dat dit strikt persoonlijk is, en dat u deze gegevens nooit vrijgeeft aan andere leden of personen omdat dit vervelende gevolgen kan hebben voor uw persoonlijke gegevens.
------------------------------------------------------------------------
16 WIJZIGING OF UITBREIDING VAN DE VOORWAARDEN
16.1 Deze website en zijn beheerders/eigenaren behouden zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en/of uit te breiden.